Referencie

Referencie projektových prác spoločnosti SPAI (výber)

■ Národný futbalový štadión, Bratislava, 2017

Zakladanie veže - prvky MIP

Audit zakladania

■ Jaguar Land Rover, Gestamp strategický park, Nitra, 2017

Zlepšenie deformačných vlastností podložia pod priemyselnou podlahou ťažkej lisovne

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: ílobetónové pilóty

■ Polyfunkčný objekt Triangel, Bratislava, 2017

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny hr.500mm, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

Úložné zariadenie rádioaktívneho odpadu NAO (tretí dvojrad), Mochovce, 2017

Zlepšenie deformačných vlastností podložia, ochrana stavebnej jamy

Dodávateľská dokumentácia zhotoviteľa

Technológie: ílobetónové pilóty ø400mm, záporové paženie, dočasné zemné kotvy

___________________________________________________________________________________

Skypark - obytný súbor Čulenova I. a II. etapa, Bratislava, 2016

Zakladanie obytných veží A, B a C s 30 podlažiami

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty CFA ø900mm, pažené pilóty pod výplachom ø900mm, dĺ.21.5-35.0m

ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, Železničný most nad Nosickou priehradou, 2016

Vytvorenie stavebných jám v Nosickej priehrade pre podpery mosta P3, P4 a P5

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: štetovnicové steny, tyčové kotvy, oceľový rozperný systém

■ Prestavba štadióna FC DAC Dunajská Streda, 2016

Zakladanie - pilóty a základový rošt

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø900mm, pilótové hlavice, základový rošt

■ Obytný súbor Čulenova, Administratívna budova č. 2, Bratislava, 2016

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: pažiaca a tesniaca stena MIP, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty CFA ø600,900mm

■ IKEA Components - Expanzia 2016+, Malacky, 2016

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava, 2016

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ Petržalka City 2. etapa, Bratislava, 2016

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty ø600,900mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

■ Panorama City III Business, Bratislava, 2016

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: pilótová stena, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty ø600,900mm

___________________________________________________________________________________

■ Citypark Ružinov (Trinity), Bratislava, 2015

Zosilnenie základov obytných veží A, B, C - mikropilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: mikropilóty

■ Panorama City II Business, Bratislava, 2015

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, vŕtané pilóty ø600,900mm

Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Bratislava, 2015

Zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

■ Staromestská Office, Bratislava, 2015

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové paženie, dočasné zemné kotvy

■ Južné mesto, Zóna B1, Bratislava, 2015

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: tryskané pilóty ø900,1200,1500mm

■ Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt Crossing, Bratislava, 2015

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre výber zhotoviteľa, projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, pilótové steny, striekaný betón, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty ø600,900mm

■ Rozšírenie výrobných kapacít VW Slovakia, dopravníkový most, 2015

Zakladanie - pilóty, mikropilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø900,1200mm, mikropilóty

■ Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, 2015

Zakladanie mostných objektov 201, 215, 217, 218, 219

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø900mm

___________________________________________________________________________________

■ Nosný systém MHD, 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám, Bratislava - Starý most, 2014

Vytvorenie stavebných jám v toku Dunaja pre podpery mosta 34 a 5

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: štetovnicové steny, tyčové kotvy, oceľový rozperný systém

   

■ Sanácia zosuvu Žižkova ulica, Bratislava, 2014

Dočasné a trvalé zabezpečenie zosuvu

Projekt pre realizáciu stavby - sanácia havarijného stavu

Technológie: striekaný betón, zemné klince, vystužený oporný múr geomrežami

■ Obytný súbor Nová terasa 1. etapa, Košice, 2014

Zakladanie – pilóty a základové rošty 

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø600, monolitické základové pásy a hlavice

■ Kaufland Mlynská dolina, Bratislava, 2014

Zakladanie - pilóty, oporné konštrukcie

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, striekaný betón, zemné klince, trvalé zemné kotvy, monolitické časti oporných múrov

■ Jégeho alej 4, Bratislava, 2014

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 2014

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900mm

VW Slovakia, sklad karosérií, 2014

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø900mm

■ NKP Bratislavský hrad, podzemná parkovacia garáž, 2014

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre zmenu stavby pred dokončením

Technológie: striekaný betón, zemné klince, mikrozápory, dočasné zemné kotvy

___________________________________________________________________________________

■ Dostavba areálu MZV SR Bratislava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny hr.600mm, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø600,900mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

■ Panorama City I, Bratislava, 2013

Zakladanie obytných veží V1 a V2 s 30 podlažiami

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty CFA ø600,900mm, dĺ.8.0-25.0m

  

■ Rezidence Lužánky Brno, Česká republika, 2013

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, pilótové steny ø900mm, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy

■ Areál ropných zásobníkov Bor Jonglei, Južný Sudán, 2013

Geotechnický prieskum

Spracovanie technických požiadaviek pre realizáciu geotechnického prieskumu pre zakladanie ropných zásobníkov a prevádzkových objektov

■ Bory Mall Bratislava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové steny, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ City Aréna Trnava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, štetovnicové steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

■ Zuckermandel Bratislava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, mikrozápory, gabiony, záporové steny, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

___________________________________________________________________________________

■ Twin City - Juh Bratislava, objekty A2,A3,A4, 2012

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - zlepšenie podložia, ťahové pilóty, základová doska

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, tesniace podzemné steny hr.600mm, vkladané štetovnice, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, štrkové pilóty ø600mm, ťahové pilóty ø600mm, základová doska

■ Bytový dom Solid Bratislava, 2012

Zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, základová doska

■ Avion Ostrava, Česká republika, 2012

Zakladanie - mikropilóty, ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: mikropilóty, mikrozáporové steny, dočasné zemné kotvy

■ Vinosady, štátna cesta II/502, 2012

Zlepšenie podložia

Realizačný projekt

Technológie: ílobetónové pilóty ø400mm

■ Bytový dom Meinl Kupeckého ul., Bratislava, 2012

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny hr.500,600mm, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø600,900mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

  

■ Polyfunkčný objekt Štefánikova ul., Bratislava, 2012

Ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy

■ EcoDesignHouse Bratislava, 2012

Zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900mm, základová doska

■ Čadca - obchvat, preložka cesty I/11, 2012

Zlepšenie podložia, oporné múry vystužené geosyntetikou

Realizačný projekt

Technológie: štrkové pilóty ø600mm, vystužené oporné múry geomrežami

■ BC Forum Bratislava, 2012

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie

Audit geotechnického návrhu

■ MedArt Banská Bystrica, 2012

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø1200mm

___________________________________________________________________________________

■ Westend Quadrant Bratislava, 2011

Zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900mm, základová doska, bentonitové hydroizolácie

  

■ ŽSR Trenčianska Teplá, 2011

Oporné múry vystužené geosyntetikou

Realizačný projekt

Technológie: vystužené oporné múry geomrežami

Moscow Brewery WWTP, Ruská federácia, 2011

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: trysková injektáž, vŕtané pilóty ø600mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

■ Polyfunkčný objekt BCM Mickiewiczova ul., Bratislava, 2011

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - základová doska

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy, základová doska, kryštalické hydroizolácie

  

■ Fremach Trnava, 2011

Zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø900,1200,1500,1700mm, pilótové hlavice

■ Digital Park III Bratislava, 2011

Ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, striekaný betón  

■ Twin City - juh Bratislava, 2011

Posúdenie interakcie projektu TEN-T a TWC-juh

Geotechnický posudok

■ Centrade Bratislava, 2011

Návrh zakladania budovy 30.NP pre posúdenie interakcie s projektom TEN-T

Geotechnický posudok

Aglomerácia Štúrovo - ČOV, 2011

Stabilizácia podložia, ochrana stavebných jám, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: trysková injektáž, štetovnicové steny, vŕtané pilóty ø400,500,600mm (CFA)

___________________________________________________________________________________

■ KON - RAD Bratislava, 2010

Zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø900mm, pilótové hlavice

■ Centrál Bratislava, 2010

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, konštrukčné podzemné steny hr.800mm, dočasné a trvalé zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø1200mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

  

■ Bory Mall Bratislava, 2010

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, vŕtané pilóty

■ Cassovar II Košice, 2010

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, striekaný betón, zemné klince, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø900,1200mm

■ Bytový dom Meinl Kupeckého ul., Bratislava, 2010

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: záporové paženie, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

___________________________________________________________________________________

■ Oceliareň Strážske, 2009

Ochrana stavebných jám pre technológiu, monolitické konštrukcie

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: prerezávané pilótové steny ø1200mm, rozperné konštrukcie, základové dosky, monolitické konštrukcie

  

■ Rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu, Bratislava, 2009

Zakladanie oceľovej nosnej konštrukcie haly

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø1200mm, mikropilóty

■ Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa, 2009

Zakladanie mostných objektov

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty ø900,1200mm (pažnicová technológia), mikrozápory, dočasné zemné kotvy, striekaný betón (dočasná ochrana stavebných jám)

■ Rýchlostná cesta R1 Nitra - Selenec - Beladice, 2009

Zakladanie mostných objektov, trvalé zabezpečenie hlbokých zárezov

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: základové vŕtané pilóty ø900mm (pažnicová technológia, CFA), pažiace pilótové steny ø900, trvalé zemné kotvy, striekaný betón, monolitické konštrukcie, gabiónové múry (trvalá ochrana hlbokých zárezov), štetovnice (dočasná ochrana stavebných jám)

  

■ Stabilizácia zosuvného územia Bratislava - Devín, Lomnická ul., 2009

Kotvené pilótové steny

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: pilótové steny ø900mm, trvalé zemné kotvy, striekaný betón, monolitické konštrukcie

■ Twin City Bratislava, SAD, 2009

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, tesniace podzemné steny s vkladanými štetovnicami, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty 

■ Trinity Bratislava, 2009

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: štetovnicové steny, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy, oceľové vzpery, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie

  

■ Aupark Košice, 2009

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: záporové paženie, zemné klince, trvalá konštrukčná podzemná stena, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty, odvodnenie stavebnej jamy

■ Lovčica, cesta I/50, 2009

Zárubné múry

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, mikropilóty, monolitické konštrukcie zárubných múrov, trvalé zemné kotvy

___________________________________________________________________________________

■ Perla Ružinova Bratislava, 2008

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, štetovnicové steny, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, odvodnenie stavebnej jamy, základová doska, kryštalické hydroizolácie

■ Tower Automotive Malacky, lisovňa 2, 2008

Zakladanie - pilóty, ochrana jám pre úložisko lisov, založenie priemyselných podláh

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900, štetovnicové steny, oceľové rozpery, odvodnenie stavebných jám, vnútorné monolitické konštrukcie, kryštalické hydroizolácie

■ Austria Trend hotel, Vysoká ul., Bratislava 2008

Ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, trysková injektáž, pilótové steny ø600, dočasné zemné kotvy, oceľové vzpery, odvodnenie stavebnej jamy

  

■ Obytný súbor Jégeho alej Bratislava, III. a IV. etapa, 2008

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: štetovnicové steny, záporové paženie, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ Cassovar Košice, 2008

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, striekaný betón, zemné klince, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ Velux Partizánske, 2008

Zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, mikropilóty, pilótové hlavice

■ Hotel Kempinski Štrbské Pleso, 2008

Stabilizácia svahu

Realizačný projekt

Technológie: mikropilóty, trvalé zemné kotvy, striekaný betón

___________________________________________________________________________________

■ Cubicon Bratislava, 2007

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ Eden Park Bratislava, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, dočasné zemné kotvy, tryskané pilóty ø1100,1300,1500mm, základová doska, bentonitové hydroizolácie

■ Westend Square Bratislava, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, pilótové steny ø900mm, záporové paženie, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø600,900mm, základová doska, bentonitové hydroizolácie

■ BC Skala Poprad, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové paženie, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm

■ MAX Prešov, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, pilótové hlavice

■ MAX Žilina, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: pilótová stena ø900, vŕtané pilóty ø600,900,1200mm, pilótové hlavice

  

■ Panorama City Bratislava, 2007

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, prerezávané pilótové steny ø1200mm, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

■ Letisko M.R.Štefánika, založenie radarovej veže, 2007

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600

■ Obytný súbor Jégeho alej Bratislava, 2007

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø900,1200,1500mm

___________________________________________________________________________________

■ River Park Bratislava, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové paženie, štetovnicové steny, pilótové steny ø900,1200mm, dočasné a trvalé zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø1200mm, vztlakové tyčové kotvy

  

■ III Veže Bratislava, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, vŕtané pilóty ø900mm

■ Jarabiny Bratislava, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, podzemné tesniace steny hr.500mm, vystužené tesniace steny hr.500mm, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty ø600,900mm

■ Lakeside Park Bratislava, 2006

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø600mm

■ Tatrabanka Černyševského ul. Bratislava, 2006

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty ø900mm

■ Mamut, podzemné garáže, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, trvalé konštrukčné podzemné steny hr.500mm, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty ø1200mm, základová doska, kryštalické hydroizolácie