Kontakt


Zvětšit mapu

Sídlo spoločnosti:

S P A I, s.r.o.
Janka Alexyho 13
841 01 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 64 53 08 00
e-mail: spai@spai.sk
www.spai.sk
IČO: 35 830 344
IČ DPH: SK2020261518
 
Vedenie spoločnosti:
Ing. Ctibor Kostúr – autorizovaný inžinier, konateľ
mobil: +421 905 650 947
e-mail: kostur@spai.sk
 
Ing. Martin Balucha, PhD. – autorizovaný inžinier, konateľ
mobil: +421 908 723 820
e-mail: balucha@spai.sk  
 
Projekcia:
Ing. Jozef Staníkprojektant
e-mail: stanik@spai.sk

Ing. Martin Výdurek - projektant
e-mail: vydurek@spai.sk 

Richard Šrubař - projektant
e-mail: srubar@spai.sk


Kontakt